Dream Encyclopedia | Dream Interpretation
Dream Dictionary - A to Z

Dreams starting with the letter U

Unlit earthern diya


Unusual bird


Uprooting


Uncle seducing me


Ubuhlalu abu yellow blue and red


Unwanted intimacy


Under the bed


Using cemetery dirt as a drug


Uthenga ingubo emhlophe


Up rooting money in the groug in the forest


Urinating under a tree meaning in a dream


Upside down clothes drawer


Uthengisa ama vegetables


Using a vulture to bath


Uncleaniness in dream meaning


Urinating in pooja room


Unberla


Ultramarine blue butterfly scrapper


Ugu pumpkin


Ugu


Ugu box


Unrehearsed for a show


Uzigcoba ngamasi


Uzigcoba ngamaso


Umbrella


Ukumbatha umhlwemhlwe


Ukudayisa ukudla


Ukudayisa


Uprooting cassava in a dream


Ukuhlola


Urineating


Unyazi


Unknown crone with candle for female child


Uku qhuma ngogesi


Ukudla inyama yenkomo


Ukuhlupheka


Ukufaka isiphandla


Unprepared in nicest classroom


Unprepared in beautiful architecture


Unripened cashew


Unmarried me seeing mangalsutra


Unblocking


Uncle


Unfair


Uku phupha ufaka i ring


Umemulo


Unknown people throwing stones to me while chasing me


Umuntu ophilayo eshonile


Udara dream meanings


Umbila


Unbila


Ukuya esikolweni


University


U


Under ground storage


Ukudikizelwa ihlo lwesokunxele ngaphezulu


Ubamba amacimbi aphilayo


Ulele nenkukhu


Upper body nude


Unknown lady won horse race counting money in dream


Umlungu wesifazane


Uterine cancer


Uterine


Up there tomorrow


Undergarments in period blood


Uvukwa


Umhlwehlwe ephusheni uchazani


Uncle with small girls


Ur mother help you attend to ur customer


Unfurnished home


Unable to start a fire


Unable to d see tart a fire


Unable to speak properly


Ugqoke


Us


Ukusuza


Upside down brand new table sitting by trash can


Unlimited money


Udaka


Unknown person hurted


Ubuhlalu obumhlophe


Unable to unlock


Uprooting ground nuts


Umhlambi wezinkomo ezihlukene kabili


Undeveloped camera roll


Undeveloped film


Ukuvukelwa idlozi in a dream


Unloading a gun


Unveiling


Ubuhlalu obumhlophe lobubomvu


Unknow girl naked


Unripe pawpaw means


Unplugging theysocket


Using a trash can as a toilet


Under eye bruises


Ustansils made of mud in dream meaning


Ufo


Ujeqe


Unable to get through obstacle course to find a loved one


Undreesed mean


Ufakwa isiphika esimhlophe


U turn


Underweargive me my boy friend


Urinating on oneself


Uncle cutting a piece of meat


Uncomfortab;e


Upside down crow and drawn bear


Ukuthwala


Ukelee


Upside down bluebird and teddy bear


Upside down bluebird


Ubuhlalu obu purple


Underwear


Unstable skyscraper in construction


Using restroom


Ukubamba inkukhu ebomvu


Ukusula amakaka


Uthula ingubo


Using toilet infront of someone


Umbrellas


Uprooting a mushroom inside and around a dead palm tree


Uprooting of water leaf in the dream


Udara dream meaning


Urine


Underdressed


Unable to find a bathroom in my dreams


Urinating in a snail shell shrine


Utheza


Umkhehlo


Utshwala besilungu buphihlika


Unga


Unblocked


Unfair transaction


Ukukha amanzi ngebhakede


Umbeswa


Umkhukhu


Umuntu ohlanyayo


Urinate


Universe dream


Udara meaning


Unsent


Unknown people at party


Uneka


Uprooting of bitter leaf tree in compound


Ukuthula iwashing kulayini woneka


Ukuthula iea


Ukuthula iz


Under water


Untarred road meaning in a dream


Umama agcoke inzila emnyama


Under water with fish


Umese placed in hot water


Upper hips


Umuthi


Umhlwehlwe


Ur bright bulb been changed to red light


Umoba oshisiwe


Uqoqa amatshe olwandle


Using starch to make an art work in dream


Unmarried sister having kid


Uprooting and planting tree


Unlocking your dreams dictionary


Udla carrots


Unripe palm fruits


Using a small brown to brush my teeth


Using a broom to brush my teeth


Untie a knot


Urinating


Ukpaka


Umneke engubeni yam


Udara


Ukuthula washing


Unknown people forcefully celebrates diwali in our house and shot my father jokingly took money also demanded more money to give dream meaning


Unknown people forcefully celebrates diwali in our house dream meaning


Udla inyama yenja


Unable to stand up


Unsuccessful robing with brother


Ugly boy


Unwrapping tree from a plastic


Umbrella plants


Unplaiting hair


Uriel


Ukuvukwa idlozi in your dreams


Under the ocean


Uncle being gay


Unblical cord


Unblical cird


Umntwana womlungu


Uneka impahla


Ubona izayoni igqoke izembatho


Underware


Unicorn


Unmarried girl wearing mangalayam


Uprooting upper teeth by myself


Upside down forest trees


Ubuhlalu obu cwebezelayo


Unfollow page


Udara tree


Udara fruit


Ukugeza ngesiwasho esi pink


Under ground roller coaster


Ubuhlalu bumhlophe


Ubuhlalu black and white


Ugly teeth


Unripped palm fruits


Unzipped palm fruits


Ukubamba amacimbi


Unborn grandchild dream


Ultrasound


Ultrasounf


Unbraiding your own hair in a dream


Under the shower


Unknown baby scratched me


U hard a dream of being giving malt drink


Unclogging a toilet


Uninvited people hiding in my house


Ukuqumbelwa ligqirha


Uthu


Unknown indian girl kissing me


Ubulala ibhubesi


Umuntu ekunika kumbe ekuthengisela amacimbi


Uhlaba inkomo


Untidy kitchen


Unearthing baby snakes in a container


Using sisal thorns to fight


Ukugula


Uui


Uha leaf


Unembarrased


Unsteady people


Ukupupha uphuza insipho surf


Ukupupha uphuza isurf


Ukugqoka ubuhlalu obumhlophe


Unknown fruits


Unknown person bad behaviour


Unlocking front door


Unhanging


Umuntu ongasekho egeza


Ugly marine monsters


Underwater explosion


Uncle buying raw meat on my behalf


Ugqoke ibheshu


Uliphupha udla umoba


Using one son for money ritual


Ugogo ongcolile


Ukubalekela amasosha


Utility truck


Ukiphupha amacimbi


Underground church


Underground churche


Unzip pants


Unbreakable try selling it in many


Unbreakable try


Undressing in a dream signfies


Ukhuluphele


Unfinshed house


Upheka


Udla ama ama oringe


Urinating in dark yellow


Ukuneka izingubo


Ulostholwa


Ukhubhala igrama


Ugqoke umhlehlwe


Unable tonoee


Untied shoe


Ufo alien invasion bombing is


Undercovercop


Unavailable lover


Uncle asking for stationary


Unknown women seen my private parts


Ukuthula izingubo kulayini


Ukuthula izingubo ku


Use less vein cuted from my leg by docter


Ujahwa inkomo


Usless vein cuuted from my leg


Umuntu ongasekho ethola ingane


Upright tree being washed away


Under arms


Under house has rotten beams


Under home has rotten beams


Uncle in heaven


Using glass


Ubuhlalo omumhlophe


Uncleare family face


Undress dead person inside a coffin


Underwater vehicle


Ukulwa


Unable to do the maths


Unable to fit in uniform greens


Unable to fit in uniform attire


Urinating in god face


Umemulo wakho


Uku phupha ubisha odakeni


Underwater and i discovered a treasure box and my ex pulled me to surface


Uncle asking for a cold drink dream meaning


Unknown words been written in the sky


Unknown wird been written in the sky


Ubuhlalu obophuzi nobumhlope


Ugly demon


Ukuwasha ingubo emhlophe


U turn road


Ukuvuka ushile


Umcako omhlophe


Urinate on a green grass meaning


Ummemulo


Urinary catheter with swollen painful tummy


Unknow dead bodies in dream


Ukhphupha ungumakoti


Unmarried brahmin in dreams


Update my dreams and oycome


Unkept anxious woman


Ubuhlalu obumyama nobuhlophe


Unwanted transfer to a new job


Urine being thrown on me


Un known place


Unknown surah


Uncapped bottle


Unreadable words


Un able to scream


Underwear dead husband


Unwanted people in my home in a hidden room


Unfounded chaos


Upgraded to business clas


Unlocked hand cuff


Umbrilla


Ukuwa komhlwehlwe


Underwater aquarium


Underwater awuarium


Using drugs and feeling ashamed


Uncut diamonds


Ugologo uchithekha


Ufo stars sea


Unharmful lion and elephant


Uwasha izingubo ezindala


Usa soare


Unmarried girl dreams about small white mushrooms


Udla ama aphula


Ukaka


Ukuba inkosi


Ugeza emanzini adungekile


Ugeza emanzini anomsimbane wembuzi


Umsimbane wembuzi


Umbrella from the deceased


Urn of my father


Uncontrollable shower spray


Untying plaited hair


Utshwala wine


Unwanted guests occupying your house


Urea scather all over rooms


Urua scather all over rooms


Uprooting grass out of a grave with hand


Ugqoke isdwaba


Uprooting of banyan tree


Unsuccessfully kicking front door trying to kick the door out from inside the house


Unsuccessfully kicking front door


Uncle that has passed giving me diamonds


Ukphahla dream number


Unable to close door


Uphethe amawele


Ukukhipha uvukelwa lidlozi


Unicorn with two horns


Unicorn with two heads


Uneka izimpahla


Unapproved


Unfolding money


Unexpectedly seeing friend in dream


Unholy book getting destroyed


Underwater plane


Urinate at wife


Urad daa


Ukulwa ne ngwenya


Unfinished white ceramic heads


Unfinished porcelain figures


Ubona umuntu egeza ngesiwasho


Uterine lining


Ukukhupha utshwala besilungu


Ukufunza umuntu okhubazekile


Ukuhlaba inkomo


Ugly mermaid in deep murky waters


Unborn baby boy in the wound with a rash


Used banana leaf on fire


Using hand to pick spirogyra from a bucket of water


Ubuhlalu obu blue and white


Ukuziphupha udlala ibhola lezandla


Uprooting chilli plant without properly grown


Uchirara nemukadzi womuka uine hurume panhengo zvinorevei


Unknown caller


Udla izindoni ezimnyama


Ukunikwa imali eningi yama phepha umuntu ongasekho


Umembeso wakho


Unmade hotel bed


Unroof


Unroofed


Unzipped pants


Unknown person helping


Ur dead ex mother in law offering u food


Urgency to get dressed


Urinated by a snake


Unknown religion


Unable to find way out of building


Uncle choosing someone else to travel for me


Ukuohupha umuntu ekupha ispinashi


Unknown dead lady resurrected and directing me


Ukiphupha uwasha emfuleni


Unmarried girl wearing thalli in her dream meaning


Unfinished building of a roof


Ufake ibheshu


Uphuphe jdla umdoko


Unable to write exam


Using a hand sanitiser


Undangered snakes at the big river


Untied goats and tied goats


Unlocking paddlock


Untied a little goat and run away


Uncle kissing my lips


Umai


Umay


Umtwana womfana


Uncle having a stroke and we crashed in a car accident in the water


Unikwa isidwaba


Ugly fish in dirty water


Uganda toursite


Unwabu


Udla amapentshisi


Urinating in may


Unikezwa muthi


Umcako


Ukudweba


Umuntu ekujabulela


Ubuhlalu obumhlophe lobumnyams


Unburned wick


Uncle in coffin


Umuka namanzi olwandle


Unfamiliar city


Ukugijima odakeni


Ubona umelaphi wendabuko


Unicorn and beautiful mudic


University of regina tuition fees


Unexpected fortune


Unclogging onions from a toilet or sink


Using eye drop in the dream


Unplugging someone to die


Urinating in people


United states quarter


Using cotton wool on my period in my dream


Uncontrollable cycle


Uncontrollable situation


Underwater coffee table


Ubuhlalo obumhlophe nobuyellow


Ubona umoba


Ukiphupha wenzelwa jmemulo kuchazani


Upside down clothes


Ukiphupha udla izindoni


Unblurring someone


Undesirable ex boyfriend


Upside down snuef


Using attackers gun to kill them


Unicorn pattern


Udla inyama yangaphakathi


Ube dreammeaning


Using blue paint in a dream


Urinating on panties


Ukulele breaking


Unlocking person phone in a dream


Unsuccess in bidding competition dream


Untied bedroom


Universe word


Un wearing belt


Uniform dead


Uprooted green flower to be replanted


Uprooted green flower


Upside down chairs on ceiling


Ukubamba izinyane lembuzi


Uncle died


Unfamiliar face


Umshado wesintu


Umuntu elotsholwa


Useing a lot of hydroperoxide


Urinating on floor


Unwelcome strangers in porch


Urinating in a pot


Uzala ingane


Uganda flag


Umula


Using white sheet to hide


Unable to drink rotten juice


Ugesi udubula


Urine of some one touching you


Unknown died guy talking to me


Updating ipad


Unable to write examination in dream


Udutshulwa


Unlocked green door


Understand another language


Ukufaka umnazaretha


Utshwala amacider


Ufundisa


Using open toilet


Umuntu bemugwaza


Unfamiliar home


Urinals


Unstable house


Unfriending others


Uphuma amazinyo phambili


Unable to preach


Unprepared public speakinig


Uhlezi emsamo


Uprooting herbs in dream


Ukupupha uphuza i beer


Unpaired sandals


Uncook gizzard


Under qualified


U dreamt my mumy was giving me beans in a plastic bag it had different colours she told me to plant it


Uncestoral maroon cloth


Unknown gift


Unhealthy gut


Uterus out of your body


Unique fish tail


Ukujwaga ibubesi lesfazane


Underlined words in old book


Unclogging sewerage


Upset children


Unlucky


Using my nondominant hand in my dreams


Underwater to retrieve a net


Unknown man staring into my eyes


Universe changing


Unharmed demon


Ur late dead dad share hot milk in the same cup


Uncle in saree


Undeveloped pig


Undeveloped pig baby


Ukujahwa abant


Unable to hit someone


Under a big tree


Using machete to cut grass


Uhleli nabantu bengubo begqoke ingubo ezimhlophe


Use of sand cover shit meaning


Uncle beaten almost to death


Unty


Ufo dropping werewolf


Ugijimiswa umuntu wesilisa


Unhanging clothes from clothes line


Ugly girlfriend


Unloading manure in a wheelbarrow


Umoba oshile


Underwater aloe


Unlocking door by key and blood came out of keys


Utterances


Uha soup and eba


Unwanted travel journey


Ukugeza ngomuthi


Urinating and with period


Un resolved war in adream


Ukwenza owesifazane akuthande


Using a ladder


Underground rebellion group


Unknown person death


Underground tube train


Ubuhlalu ibumhlophe


Ugwaza umuntu ngommese wakhe


Unused pads


Uhuhlalu


Using a coffin as a suitcase


Umuntu ofana nawe ngisho egqoke nje ngawe


Unseen hands hit you


Unseen hands


Ujahwa amaphoyisa nezinja


Used sanitary pads tampered with


Un ironed clothes


Un ironed red dress


Unafraid


Uboba


Ukudla inyama


Utshwalala


Umntu othi unamasentse


Unstable foundation


Unhanging clean clothes


Unexpectedly finding confined brown rats


Unsafe stairs


Undressd soldier lady


Ups package


Use for pulling hair


Under a big truck in the dream


Using vehicle to bring fire wood


Uku phupha isiwasho esi pink


Ubuhlalu obumyama


Umuntu ongasekho ekugeza izinyawo


Udla indoni


Ubuhlalo obu blue


Umnazaretha


Urinating cow


Under a tree with fruits


Undressing yourself in public


Undressing in church


Urad dal vada eating


Unplugged


Untarred road


Using face powder on your nephew


Uneven beard


Uprooting an empty cassava plant


Unsatisfied


Upper wall painted in cream color and down wall painted indigo


Upper wall painted in cream color


Umqolomba


Using my perfum


Ukhamba


Ukuchitheka


Using teeth to cut fresh meat


Urinating and being watched by


Ukukha umoba


Unknown words


Ultrasound with flower


Unanswered call


Uqabula


Uqabula umfana


Undoing a tight collar


Ukudlengulwa


Upside down clothez


Underware with mensturation


Urinating buffallo


Ukudla inyama eyosiwe


Uniron


Utshwals besintu buphuphuma


Uprooting green plants from a white continer


Uprooting green plants from a white container


Untrustworthy people


Unlighted candles


Underwater with fish swimming to the top


Umuntu wesfazane oqoke into emhlophe


Unknown old man being pedophile


Unethwa imvula


Upside down champsgne glass


Ubuhlalu obu blue buchazani


Ulwandlwe luthukuthele


Un married girl mangalsuthra come from dream


Uplift


Unkempt cloth


Using someones cell fone for light


Umnakwenu ekhulelwe


Uncle marrying niece


Unwanted girlfriend


Ugogo ongamazi


Urs in shrine in dream in islam meaning


Uncontrollable spinning of myself


Ukudla granadilla


Udara fruit images


Unbutoon


Unable to turn on the lights


Unexpected person in dream


Urine on the mouth a beetle


Unwanted construction


Urinated on yourself in your sleep


Uprooted chow chow vegetables


Using finger to stir drink


Uswidi kanye mama fruit


Ukwa tree


Ukudla inyama yosiwe


Uprooting a flower


Using a towel to take shoe prints in a dream meaning


Ultra instinct


Ukufa


Using my things without permission


Ubuhlalu o bu sky blue


Unmessy hair


Ukugola amacimbi


Unknown boy romantically with you


Unknown handsome boy romantically with you


Uncooked white rice falling from sky


Unknown little girls cooking in my kitchen and when i ask them to leave there eyes look at me and turn yellow us they leave


Ugali and cabbage


Usu


Ugazwa


Unmatch slippers


Unfiair ess


Udla apricots


Ufo fighting gorilla


Urinating with clothes on in a public office


Underwear holes


Urinated by old woman


Unseen dogs


Usidla imfe


Ugly place


Ugly environment


Uvunule ushada


Uprooting plaintain suckers


Using insecticide on plants in school in the dream


Unrecognised


Ugly eyes


Under water rabbit


Unused pad


Urinating of blood clot in a dream


Uncle and aunty


Ubuhlalu obubomvu nobumhlophe


Underwater golden plate


Unknown dream about taking revenge of her grandfather death


Unknown taking revenge for her grandfather


Ukugcaba kuyin


Uchatha


Used empty plate


Ukudutshulwa


Unable to catch a catfish dream meaning


Urinating and your monthly message as woman


Uneka ingubo


Ugly bird in front of me


Upside down turtle is hot frying pan


Uncompleted church


Urgent care facility


Upside down house in a cage


Uma ugqoke ingubo emhlophe


Ukuthenga popcorn


Unfinished floors


Unfindhe


Uzikakele


Udla imnyama yangaphakathi


Untangle electrical cord


Umendo


Ukugana


Urinate with period


Urinate with period blood


Ur school crush ignoring you


Unable to come out of trench with flooding water untill the water dries


Unable to cross trench with flooding water till it dries


Umbrella tree


Using a broom to fight


Uncle gets hit by car in dream


Umqombothi fafi


Unclogging toilets


Under water talking


Unveiling ceremony


Underwear being blown into treesa


Underwear being blown into trees


Under the watchful eye of god


Uncle is loosing weight


Ukujaha inkukhu emhlophe


Uvukwa idlozi


Ukuyphupha umemulo


Umuzi


Umuzi odilikile


Ukuhlakulela umoba


Ukupiwa ipjinifa


Uncontrollably crashing car


Uncontrollable gravity


Uprooting premature onions


Udayisa amachips


Urinate in underwear


Upside down clear chapayne glass


Unable to move legs while driving


Upgrade


Ukupgup


Unleavened bread


Upright triad


Uphaka


Ukuthenga inkomo ne


Ukuthenga inkomo ne mbuzi


Uphumule


Urine infection


Urinating left leg


Unknown person scared me


Unconscious step son


Unnatural bright blue light in water


Unpaid tab at an restaurant


Unpaid tab at a restuarant


Unpaid tab at a restuaramt


Unfinish wedding cake


Underwater tree


Uneven walls


Untightened my baby from rope meaning spiritually


Unwanted man in home


Undoing hair


Umhlonyane


Unable to do simple tasks


Unknown house burning


Unknown person snap you a picture while lying down


Ukugeza ususe isichitho


Unhappy children


Ur lover to say that is it


Ukudla izindoni ezimnyama


Ur pastor loving you in ur dreams


Upside down wine glass


Upside down key hole


Uprooted dead plant


Uneven water logged wall


Udla izindoni


Unable to drive normal but safe


Unable to account for time


Using with a dead friend


Ushering people in church


Ursula sea witch


Underwater sun temple


Undress shirt


Unknown drawn symbols


Unmarried giving birth to triplet


Unpaid work


Umuntu oshonile ejabulile


U mamezala engithele izimpahla ezintsha


Uzikakela


Ukupupha insimu yombila beyishisa


Ukulunywa yinja esandleni esinye kabini


Uphuza utshwala beslungu


Underground crystals water


Ukuwashele umuntu izimphahla


Ukuwashele umuntu izimpahla


Ugly baby birth


Unable to eat


Ukugeza


Ufo sphere


Ugwaza umuntu ngomese


Underwear falling in a flowing river


Use my cloth to clean sweet in dream


Ukubalekela izinkomo


Ukuwasha


Undergrowth in hair


Utan windows and going through all the doors you just locked


Ulat gonggok ditempat tidur


Un circumcised in dream


Unholy church


Ukubhala igama lakho


Unlightened jiko burning in smoke


Ukubophupha ubona amagrapes amaningi


Under dirt


Unmarried girl seeing her own breast milk in dream meaning


Upset because i forgot a special occasion


Unable to remove eyelense


Udliswa ukuthi wesintu


Uterus and goddess


Unbaked cakes


Ukwatapeya


Untidy smelly room


Ukuziphupha ukhulelwe


Ur man going to work with a blue collar suit


Until a


Ukuvukwa yidlozi ephuphweni


Uwasha ingubo zokulala


Umlungu wesufazane


Unmarried friend becomes widow in my dream meaning


Unable to cross body of water


Unfinished paint


Unfinished wall paint


Ubuhlalo obubomvu nobumhlophe


Ukubona umbona


Unwanted wedding


Ukutshelwa ukuthi geza


Urinating on legs


Upma eating


Ukwenza mqombothi uze uwe


Urinenate


Uchama


Ukuncelisa inganencane


Uterus cloth pulling out


Unwanted people living in your house


Underwear pink


Uniformed army carrying a sick baby


Using chopsticks to drive a car


Unknown water creature


Ube native pear


Unknown man said good luck in dream


Umsamo unamakhandlela


Umuntu esenza umqombothi


Unruly class of children


Urn filled with rubbish


Uchita utywala


Urine stain on sheet


Unkwon women half naked means


Underground gypsy community


Used purse


Under water city


Unripe african almond


Unpaid loan


Umbrella in a storm


Untying a dead relative in a dream


Ujahwa


Unknown person obsessed with me


Usana emanzini


Unpleasant smell


Ugly dresses


Unable to reach something


Unopened gift on the plate


Udlaliswa ibhubesi


Uncovering blanket with roaches


Ukugwazwa


Ulhupha ukaka


Unable to wear or dress well many times and gets late for school


Unable to wear or dress well how many times i try and getting late


Urinating in a container


Ukudla umoba


Ubuhlalo ubuyellow and red


Ukup ufake ubuhlali esandleni


Uninvited people on your property


Untying boot lace


Use of insecticides in dream


Upside down cross on a book


Ubuhlalu omhlophe in the dream


Umgodi we thuna


Urinate in a public restroom


Use the restroom


Uprooting bitter yam in the dreams


Uprooted three leaves yam in dreams


Urinate self


Unimportant


Ushintsha umntwana inabukeni


Unripe marula fruits


Upside wine glass


Ubaleka amaphoyisa


Upset relative


Unseen knife cuts ribs to bleeding left side


Using sand to quench fire


Uprooting plenty mushroom from dead palm nut trees but it never get finished


Unmarried girl in their neck saw thali


Umlungu


Umnakwenu


Ukay ukay per kilo dream


U lora u tshikoloni


Unstitching wound


Ubuhlalo obumhlophe


Uprooting palm nut trees


Uprooting palmnut tree


Ugly fat dark snake close by


Using your breast as money rituals


Underline


Urinating in a basin with unclean water in a dream meaning


Uthandana nomlungu


Ugologo omhlophe


Umkhehlo womuntu wesmame


Uthandana lo ex wakho


Umbrella on top of car


Union jack waistcoat


Usb flash


Uprooted tuber


Ufake imvunulo


Upper lip


Unusually flower plant


Unknown gradma gift me


Unikwa isiwasho esi pink


Uthenga imoto


Using tractor to plough in dream


Unusual brandy


Unknown person pouring oil in hair


Ukuhlupha izinkukhu ezimhlophe eziningi


Ugly snake


Uku


Uphuphe ugeza ngeswasho


Upside down cup


Unlevel backyard


Underage girl


Un tuying belt


Unwanted child


Unmarried girl seeing dream of wearing yellow bangles


Umlungu wesifazane edakiwe


Umshado


Ukugwaza umuntu


Urinating inside fire


Useing broom to flog a person in d dream what those it mean


Ubuhlalu obuhlophe


Urgent message


Unwritten papper


Un able to react and losing


Un able to fight back and losing


Ujahwa abantu


Ukungena esibayeni ukhulekela


Unripe almond


Using someone for money rituals


Uku phupha uthinta ama simba


Urinate of the rooster


Unable to write


Unreliable person


Uncook fufu


Undead woman


Union jack flag


Up store in the middle of ocean


Under blanket


Using a pit latrine toilet


Unborn child singing


Unusual key


Underwear float in the sea


Uncle pouring red muthi in my door


Udla imyama


Urinating inside a container that leaks


Ukuneka impahla


Unclog


Ukubhupha ubhincile


Unknown guys


Unknown boys


Underwater horse


Upside down pigeon


Uprooting big cassava in adream


Unhemmed pants leg


Using manijuan on my face meanings


Utshuza


Utility bills


Ubuhlalu obumhlophe nobubomvu


Used sanitary pads and a dead rat


Uluva


Uma umuntu ekuphuphele wenzelwa umhlonyane


Ukhulelwe


Untuned ukulele given to me


Unnecessary


Unknown man invite me to sleep with him


Umncintiswano


Ugly woman